Michał Zelek

Michał Zelek

Specjalizacje: prawo karne, cywilne oraz rodzinne

Michał Zelek jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Po zdaniu egzaminu magisterskiego odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach.

W 2017 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Kielcach. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych śląskich i kieleckich kancelariach adwokackich.

Mecenas Michał Zelek specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym oraz prawie rodzinnym. Wielokrotnie udowadniał jednak również swoje wysokie kompetencje w innych dziedzinach prawa m.in. w prawie administracyjnym i gospodarczym.

e-mail: m.zelek@adwokacilpz.pl

telefon: +48 662 074 652

Katowice - Michał Zelek

Zobacz innych

Kancelarie Katowice - Ewa Labocha Pietras

Ewa Labocha-Pietras

prawo handlowe, gospodarcze i rodzinne

zobacz
Kancelarie Katowice - Adam Płonka

Adam Płonka

prawo gospodarcze, handlowe, zobowiązań i rodzinne

zobacz