Zakres usług

Pomoc prawna w czasach pandemii COVID-19

Oferta dla przedsiębiorców

Jeszcze na początku tego roku żaden przedsiębiorca zapewne nie spodziewał się, że już za parę miesięcy wszyscy obudzimy się w zupełnie innej i nowej dla nas wszystkich rzeczywistości. Pandemia koronawirusa jest nie tylko wyzwaniem zdrowotnym ale również gospodarczym. Jak poradzić sobie z nieustannie zmieniającymi się przepisami? Jak uzyskać środki pomocowe oferowane przez państwo? Jak odpowiednio zabezpieczyć pracowników przed zagrożeniem?

Nowe regulacje prawne nie tylko nakładają na przedsiębiorców nowe obostrzenia ale również zmieniają lub zawieszają konieczność wywiązywania się z niektórych dotychczasowych obowiązków. Warto o tym wiedzieć aby móc efektywnie wrócić do prowadzenia biznesu.

Oferujemy bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień związanych z panującą pandemią i jej skutkami. Pomagamy nie tylko wywiązać się z nowych obowiązków, które są nakładane na firmy, pracodawców i pracowników ale także udzielamy informacji o możliwych środkach pomocowych.

Każdemu przedsiębiorcy udzielamy indywidualnej pomocy, dostosowanej do jego potrzeb i profilu działalności.

Oferta dla osób indywidualnych

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal wszystkich sfer naszego życia. Oferujemy pomoc prawną osobom, które zostały poszkodowane wskutek panującego COVID-19, tj. np. utraciły pracę, nie uzyskały przysługującego im świadczenia/zasiłku, czy po prostu nie wyjechały na zaplanowane wakacje. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie.

Prawo cywilne

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Prowadzimy m.in.:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia (za wypadki komunikacyjne, rozstrój zdrowia itd.),
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych (wizerunku, tajemnicy korespondencji, swobody i ochrony komunikowania się),
 • sprawy dotyczące własności (w tym sporządzamy wnioski o zasiedzenie, pozwy o eksmisję),
 • ewentualnie prawo patentowe i własności intelektualnej.

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • sprawy w postępowaniu karnym wykonawczym (np. odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców

Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorców i spółek. W ramach stałej obsługi naszym klientom zapewniamy kompleksowe i bieżące doradztwo w pojawiających się na co dzień kwestiach prawnych, a także reprezentację w sporach sądowych, administracyjnych i negocjacjach.

Ponadto, oferujemy pomoc przy sprawach rejestrowych – sporządzamy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zarówno kwestii założycielskich, rejestracji zmian, likwidacji, upadłości oraz przygotowujemy coroczne zgromadzenia wspólników.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzimy m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, a także dotyczące:

 • separacji,
 • podziału majątku i rodzielczości majątkowej,
 • regulacji kontaktów z dzieckiem,
 • władzy rodzicielskiej.

Sporządzanie i analiza umów

Zajmujemy się przygotowywaniem między innymi:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy sprzedaży i darowizny,
 • umowy o współpracy.

Analizujemy również umowy zawierane przez klientów.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Przygotowujemy, opiniujemy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach z zakresu:

 • umów o pracę,
 • regulaminów pracy i wynagradzania,
 • układów zbiorowych,
 • klauzul poufności,
 • umów o zakazie konkurencji,
 • rozliczeń czasu pracy,
 • odwołań od decycji ZUS.

Postępowanie egzekucyjne

Przygotowujemy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentujemy naszych klientów w toczących się postępowaniach egzekucyjnych prowadząc stałą korespondencję z kancelariami komorniczymi.

Prawo administracyjne

Przygotowujemy skargi i odwołania do decyzji i postanowień administracyjnych, a także reprezentujemy naszych klientów przez organami i sądami administracyjnymi.

Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, naruszeń zakazów przetwarzania danych osobowych oraz dopuszczalności ich przetwarzania, klauzul poufności.