Adam Płonka

Adam Płonka

Specjalizacje: prawo gospodarcze, handlowe, zobowiązań i rodzinne

Adam Płonka jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Po zdaniu egzaminu magisterskiego odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2017 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach.

Mecenas Adam Płonka specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, prawie zobowiązań oraz prawie rodzinnym. Wielokrotnie udowadniał jednak również swoje wysokie kompetencje w innych dziedzinach prawa m.in. w prawie budowlanym oraz karnym.

Biegle posługuje się językiem angielskim a językiem niemieckim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym.

Uprawia żeglarstwo oraz inne sporty wodne,a także interesuje się szeroko pojętymi nowymi technologiami. W wolnych chwilach również podróżuje.

e-mail: a.plonka@adwokatlpz.pl

telefon: +48 533 744 046

Katowice - Adam Płonka

Zobacz innych

Kancelarie Katowice - Ewa Labocha Pietras

Ewa Labocha-Pietras

prawo handlowe, gospodarcze i rodzinne

zobacz
Kancelarie Katowice - Michał Zelek

Michał Zelek

prawo karne, cywilne oraz rodzinne

zobacz